O projekcie

Projekt "Lubelskie - Centrum Cyfrowe i Biznesowe” jest realizowany przez  Fundację Centrum Rozwiązań Biznesowych  w ramach  Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na podstawie umowy podpisanej z Województwem Lubelskim.

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości, włączającego kształcenia na obszarze województwa Lubelskiego oraz wzrost kompetencji i związany z tym wzrost szans edukacyjno-zawodowych u 156 uczniów mieszkających/uczących się na terenie województwa Lubelskiego, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej. Szkolenia przeprowadzone zostaną z tematyki kompetencje cyfrowe: DigComp2.2/programowanie 3D/ grafika komputerowa/ programowanie stron www oraz przedsiębiorczość.

 

Szczególnie zapraszamy: uczniów z terenów wiejskich/średnich miast WL, którzy mają utrudniony dostęp do wysokiej jakości ofert edukacyjnych/ wiedzy zwiększającej jej szanse edukacyjno-zawodowe, m.in. ze wzgl. na bariery komunik.

 

Okres realizacji projektu: od 1 styczna 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

 

Teren realizacji projektu: Całe województwo Lubelskie

 

Planowane rezultaty (efekty) do osiągnięcia w projekcie po jego zakończeniu:

- Liczba Uczniów, którzy nabyli kwalifikacje po opuszczeniu programu – 141 osób (72 Kobiety, 69 mężczyzn)

- Wzrost kompetencji i związany z tym wzrost szans edukacyjno-zawodowych u 141 uczniów (72K,69M) mieszkających/uczących się na terenie WL

 

 

Plakat promocyjny projektu do pobrania tutaj

Plakat unijny projektu do pobrania tutaj

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus
w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

Script logo